Opiekunem kalendarza jest Sekcja Narciarstwa Wysokogórskiego, a oryginalny kalendarz znajduje się na naszym blogu: https://snw.kw.krakow.pl

GrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecień
11111
22222
33333
44444
55555
66666
77777
88888
99999
1010101010
1111111111
12Sprint y Cronoescalada
12121212
13Sprint y Cronoescalada
13131313
1414141414
1515151515
1616161616
1717171717
1818181818
1919191919
2020202020
21212121Equipos
21
2222222222
2323232323
2424242424
2525252525
2626262626
2727272727
2828282828
29292929
30303030
313131

Już niedługo kolejny sezon!

Stronę przygotował Darek Finster