Program zawodów
Wskazówki dotyczące trasy.

Kontakt z organizatorem:
www: kandahar.pl
e-mail: klub@kandahar.pl
Marcin Zwoliński: 602 552 969;
Dariusz Kafarowski: 505 453 127;
Zawody im. Kuby Soińskiego  to szybkie zawody, z reguły rozpoczynające sezon rywalizacji skialpinistów w Polsce. Kilkakrotnie były eliminacjami do Mistrzostw Europy. Jest to jedyny w naszym kraju wyścig rozgrywany wieczorem, częściowo przy świetle czołówek startujących w nim zawodników. Puchar Czantorii (pierwotna nazwa zawodów) rozgrywany jest od roku 2008, zaś od 2011 poświęcony jest pamięci tragicznie zmarłemu zawodnikowi naszego Klubu – Kubie Soińskiemu. Od kilku lat zmieniona jest też lokalizacja - zawody odbywają się w Szczyrku a trasa prowadzi z dolnej stacji kolejki COS na szczyt Skrzycznego
XIV Zawody w skialpinizmie im. Kuby Soińskiego – Night Vertical Race
Klasyfikację opracowała firma BGTimeSport (https://bgtimesport.pl/zawody)
Zalecenia dotyczące Covid-19
Zawody odbywają się w reżimie sanitarnym w związku z covid 19, dlatego szczegółowo na zawodach stosujemy następujące zasady:
1. Zawody odbywają się na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu, ze względu na charakter sportu w czasie wyścigu miedzy zawodnikami są zachowane duże odstępy.
2. Zawodnicy na starcie są od siebie oddaleni ok 1,5 metra oraz dodatkowo zachowany jest odstęp czasowy pomiędzy startującymi.
3.  Cała obsługa zawodów oraz zawodnicy do momentu startu zobowiązani są mieć na twarzach maseczki zakrywające usta i nos.
4.  Zapisy  na zawody odbywają się tylko i wyłącznie przez Internet, by do minimum ograniczyć kontakt zawodników z biurem zawodów.
5. W biurze zawodów w tym samym czasie będzie mogło przebywać tylko 3 zawodników  (biuro jest duże ponad 60 m2, obsługa biura nosi maseczki oraz jest oddzielona plexą, każdy zawodnik będzie posiadał swój własny długopis, nosił maseczkę, przed wejściem będzie dezynfekował ręce, biuro zawodów oraz sanitariaty będą dezynfekowane, a także regularnie wietrzone.
6. Przed wejściem do biura będzie dokonywany pomiar temperatury ciała zawodników, oraz przeprowadzana ankieta, czy zawodnik miał kontakt z osobami zakażonymi lub ma objawy koronawirusa, także wszyscy sędziowie i organizatorzy są weryfikowani pod względem aktualnego stanu zdrowia i kontaktu z osobami zarażonymi.
7. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
8.  Na terenie, gdzie organizowane są zawody (otwartym) będą tablice informujące o obowiązku dystansu, noszeniu maseczek, obowiązku dezynfekcji - przestrzegania tych zasad będzie pilnowała obsługa.
9. Odprawa przed startem odbędzie się online.
10. W czasie dekoracji zwycięzców (odbywającej się na zewnątrz) będą obecni tylko oni i nagradzający, pozostali zawodnicy nie będą w niej uczestniczyli.
11. Posiłek regeneracyjny będzie wydawany na wynos.
12. Podczas dekoracji zawodnicy będą zabierać wcześniej przygotowane nagrody ze stołu - nie ma kontaktu z obsługą.
13. Brak jest szatni dla zawodników (to standard przy tych zawodach).
14. Zawodniczy cały czas będą mieli zapewniony dostęp do środków do dezynfekcji rąk oraz nowych maseczek, na wypadek zużycia używanych lub ich zepsucia.
15. Zawodniczy korzystają z własnego sprzętu sportowego (narty, kijki, kask itp.)
16. Będziemy stosowali zasadę DDMA+W:
D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka, A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe (do której instalowania zachęcamy zawodników), W jak Wietrzenie
Klub Skialpinistyczny Kandahar od 2000 roku organizator zawodów Skimo na Pilsku i Czantorii a później na Skrzycznem